پروژه ترجمه متن برای واحد درسی تنظیم شرایط استاد تورج اشرفیان

 

ترجمه صفحات 72 الی 79 از کتاب زبان اصلی

Energy and environment in architectur

برای پروژه واحد درسی تنظیم شرایط به استادی جناب تورج اشرفیان  بعد از دو بار ویرایش و اصلاح .

البته مطمئنا خالی از اشکال نیست و بسیار خوشحال می شویم  در صورت مشاهده اشکالات احتمالی ما رو در جهت اصلاح آن راهنمائی فرمائید.

در ضمن اگر از دوستان قسمتهای دیگری از کتاب را ترجمه کرده باشند حتی اگر ترجمه دارای اشکالاتی هم باشد می توانیم در این صفحه به نام خودشان ثبت کنیم تا  ترجمه ها تحت ارزیابی و رفع اشکال توسط دانشجویان و اساتید دیگر قرار گیرند و این رفع اشکالها مطمئنا در بهبود کارهای ترجمه های بعدیمان مفید واقع خواهند شد.

 

فایل کتاب اصلی

 

/ 0 نظر / 58 بازدید