دکتر شریعتی

 

بگذار تا شیطنت عشق چشمان تو را بر عریانی خویش بگشاید,

هرچند آنچه می بینی جز رنج و پریشانی نباشد.

اما کوری را هرگز به خاطر آرامش تحمل نکن...
 

کویر



اسلام منطقی تر و جدی تر از آن است که؛

به آنچه در زندگی بی ثمر است و بر روی اذهان بی اثر,

در آخرت پاداش دهد .

و هر عملی که نه برای خلق خدمتی باشد و نه برای خود اصلاحی,

ثواب داشته باشد .



/ 0 نظر / 19 بازدید