ارزش اخلاق

 

روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره انسان پرسیدند
جواب داد:
اگر انسانها دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1
اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک می گذاریم =10
اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک می گذاریم =100
اگر دارای (اصل و نسب) هم باشند پس سه تا صفر جلوی عدد یک می گذاریم =1000
ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ هست ، پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت.


When the egg breaks by an

external power, a life ends.

وقتی تخم مرغ بوسیله یک نیرو از خارج میشکند، یک زندگی بپایان میرسد.

When the egg breaks by an internal power, a life begins.

وقتی تخم مرغ بوسیله نیروئی از داخل میکشند، یک زندگی آغاز میشود

Great changes always begin with that internal power.

تغییرات بزرگ همیشه از نیروی داخلی آغاز میشود.

منبع :

http://10-2.blogfa.com/author-10-2.aspx


/ 1 نظر / 23 بازدید
سيدرضارزاز

سلام رضا جان امشب داشتم پي مسئله اخلاق در اينترنت پرسه توامان با تفكر ميزدم كه با شما آشنا شدم اين آشنائي را به فال نيك ميگيرم و منتظر حضور شما در وبلاگ خط و انديشه يك معمار هستم. يا حق