پست های ارسال شده در بهمن سال 1389

تحویل پروژه طراحی 3 (موزه)

  طراحی داخلی رمپ        طراحی داخلی لابی     دید پرنده     دید محوطه زیر رمپ       دید دیوار و ورودی محوطه     دید پرنده       نمای جنوبی     نمای شمالی     نمای غربی     نمای شرقی        
/ 11 نظر / 351 بازدید