پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

پروژه های واحد طراحی و تولید صنعتی استاد محمد رضا رنج ازمای

  ماکت شماتیک سازه موزه هنر میلواکی اثرسانتیاگو کالاتراوا   عکسهائی از سازه واقعی در میلواکی امریکا     پروژه آقایان جلیل فرشی - ساسان محققی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 122 بازدید